Tuesday, 11 November 2014

5 Record Management Assistants Jobs in Tanzania
Babati has 5 positions for Record Management Assistant II


NGAZI YA MSHAHARA TGS C

SIFA ZA MWOMBAlI:
Awe na Elimu ya Kidato cha nne au sita.
Awe amehitimu mafunzo ya Utunzaji wa Kumbukumbu kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika ngazi ya Stashahada (Diploma) katika fani ya Masijala.
Awe amepata mafunzo ya Komputa -Windows, Microsoft Office, n.k kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali


APPLICATION INSTRUCTIONS:

MAMBO MUHIMU YA KUZINGATIA:

Mwombaji awe Raia wa Tanzania na awe tayari kufanya kazi sehemu yoyote kwenye Halmashauri ya Mji wa Babati.
Barua za maombi ziambatanishwe na nakala za vyeti vya elimu, Taaluma, Cheti cha kuzaliwa na picha mbili za rangi (Passport size)
Barua za maombi ziambatanishwe na maelezo Binafsi ya mwombaji (CV).
Waombaji waliosoma nje ya nchi, waambatanishe uthibitisho wa vyeti vyao kutoka Baraza la Mitihani la Taifa (NECTA).
Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe 25/11/2014 saa 9:30 Alasiri.
Waombaji wote wanatakiwa wawe na umri usiozidi miaka 45.
Maombi vote yatumwe kwa anwani ifuatayo:

Mkurugenzi wa Mji, Halmashauri ya Mji,
S. L. P. 383,
BABATI